Kontakt

Dom za stara lica "Stari prijatelj"

Sretena Mladenovića Mike 28

011/234-16-14, 011/23-41-631

063/22-60-60

504, 23, 53, 59, 89, 534,E2, ADA 1

Dostupan 24h

prijatelj.stari@yahoo.com

stariprijatelj.rs