Usluge

Zdravstvena zaštita

Medicinsko osoblje brine o našim korisnicima 24h. Lekar opšte prakse dolazi tri puta sedmično, a po potrebi i češće, redovno prati zdravstveno stanje naših korisnika. Naše medicinske sestre sprovode propisanu terapiju ( intra vensku, intra muskularnu, infuzionu terapiju ), redovno kontrolišu vitalne funkcije ( pritisak, puls, temperaturu, šećer ), vrše usluge previjanja, plasiranja katetera, kao i druge intervencije. Takođe, ako postoji potreba za nekim specijalističkim pregledima postoji mogućnost takvih pregleda u domu ( neuropsihijatar, neurolog, internista... ).
Kada se naglo pogorša zdravstveno stanje korisnika pozivamo hitnu medicinsku pomoć.

Fizikalna rehabilitacija

Sprovode je svakodnevno dva stručno obučena fizioterapeuta, a u skladu sa medicinskim indikacijama. Ovaj vid rehabilitacije se sprovodi posle različitih vrsta preloma i povreda, za vreme oporavka posle moždanog udara, kod nepokretnih i ostalih korisnika, radi održavanja kondicije.

Socijalna podrška i pomoć

Često sama medicinska pomoć nije dovoljna da bi se čovek oporavio. Kako jedna naša poslovica kaže "Kakve su ti misli takav ti je život", zato kada su nam misli dobre i mi smo dobro. U našoj ustanovi za to je zadužen socijalni radnik koji je tu da pomogne svakom. Prvenstveno kod samog prijema i prilagođavanja na nove uslove života, pružanja pomoći i podrške u prevazilaženju poteškoća uslovljenih životom u domu. Zatim kod tekućih pitanja kao što su održavanje veze i kontakta sa porodicom, pomoć oko ostvarivanja socijalnih prava i mnoga druga pitanja i nedomice. Najbitnije je da znate- da niste sami!!!

Ishrana

Hrana se priprema u samom objektu, u moderno opremljenoj kuhinji po HACCP standardima. Dnevno se obezbeđuju tri glavna obroka i 2 užine. Hrana je raznovrsna i prilagođena je različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika. Po potrebi se pripremaju i dijetalni obroci, obroci za dijabetičare, kao i pasirana hrana za korisnike koji imaju problem sa žvakanjem i gutanjem.

Radno-okupaciona terapija

Radna terapija usmerena je na razvijanje, obnavljanje i održavanje motornih i kognitivnih veština, a uključuje radnoterapijsku procenu, analizu i intervenciju.Organizujemo razne zabavne i društvene igre ( karte, šah, domine ), razne kreativne radionice, sprovode se vežbe pamćenja kroz rešavanje ukrštenica, igre zemljopisa i slično. Trudimo se da se naši korisnici osećaju dobro i žive kvalitetno, da imaju privatnost kada im je potrebna, a društvo kada oni to žele. Zadovoljan korisnik - to je naša misija.