Dom za stare "Stari prijatelj"

Zdravstvena zaštita
Zdravstvena zaštita
Medicinsko osoblje brine o našim korisnicima 24h. Lekar opšte prakse dolazi tri puta sedmično, a po potrebi i češće, redovno prati zdravstveno ...
Fizikalna rehabilitacija
Fizikalna rehabilitacija
Sprovode je svakodnevno dva stručno obučena fizioterapeuta, a u skladu sa medicinskim indikacijama. Ovaj vid rehabilitacije se sprovodi posle ...
Radno-okupaciona terapija
Radno-okupaciona terapija
Radna terapija usmerena je na razvijanje, obnavljanje i održavanje motornih i kognitivnih veština, a uključuje radnoterapijsku procenu, analizu ...

Naša misija je da vam pružimo najbolje usluge za bolji život

Dom za stare je opremljen najsavremenijom opremom za udoban i kvalitetan smeštaj starih lica. Što se smeštajnih jedinica tiče dom poseduje jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe prilagođene potrebama kako pokretnih tako i nepokretnih ( zavisnih ) lica...

Dom za stare Beograd

Naše usluge

Lekari

Lekari

Obezbeđeni lekovi

Obezbeđeni lekovi

Podrška 24 sata

Podrška 24 sata

Laboratorija

Laboratorija

Obezbeđen prevoz

Obezbeđen prevoz

Briga o korisnicima

Briga o korisnicima